Hari ke-19: 31 Hari Dalam Doa

Hari ke-19: 31 Hari Dalam Doa Ayat: Baca Semua Yohanes 17. Renungan: Dapatkah anda membayangkan berada bersama Yesus sewaktu Ia berdoa doa ini? Tepat sebelum doa ini dalam...

Hari ke-18: 31 Hari Dalam Doa

Hari ke-18: 31 Hari Dalam Doa   Ayat: Dalam tahun matinya raja Uzia aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubah-Nya...

Hari ke-17: 31 Hari Dalam Doa

Hari ke-17: 31 Hari Dalam Doa   Ayat: "Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada-Ku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu...

Hari ke-16: 31 Hari Dalam Doa

Hari ke-16: 31 Hari Dalam Doa Ayat: Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam...

Hari ke-15: 31 Hari Dalam Doa

Hari ke-15: 31 Hari Dalam Doa Ayat: Sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceriterakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan...

Hari ke-14: 31 Hari Dalam Doa

Hari ke-14: 31 Hari Dalam Doa   Ayat: Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu: "Kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap...

Hari ke-13: 31 Hari Dalam Doa

Hari ke-13: 31 Hari Dalam Doa   Ayat: Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa! (Roma 12:12 - TB) Renungan: Semakin kita bersyukur kepada Tuhan untuk...

Hari ke-12: 31 Hari Dalam Doa

Hari ke-12: 31 Hari Dalam Doa Ayat: Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. (Mzm 107:1 - TB) Renungan: Hari ini, idenya sederhana: Bersyukur...

Hari ke-11: 31 Hari Dalam Doa

Hari ke-11: 31 Hari Dalam Doa   Ayat: Tetapi Tuhan menjawabnya: "Marta, Marta, engkau kuatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu:...