Hari ke-2: 31 Hari Dalam Doa

Hari ke-2: 31 Hari Dalam Doa Ayat: Dan setelah orang banyak itu disuruh-Nya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah...

Hari ke-23: 31 Hari Dalam Doa

Hari ke-23: 31 Hari Dalam Doa Ayat: Doa Daud. Sendengkanlah telinga-Mu, ya TUHAN, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang...

Hari ke-6: 31 Hari Dalam Doa

Hari ke-6: 31 Hari Dalam Doa Ayat: Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilan-Nya dan dengan kekuatan-Nya...

Hari ke-1: 31 Hari Dalam Doa

Hari ke-1: 31 Hari Dalam Doa   Ayat: Mzm 145 (TB) 1 Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu...

Hari ke-24: 31 Hari Dalam Doa

Hari ke-24: 31 Hari Dalam Doa Ayat: Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepada-Mu. Pasanglah...

Hari ke-5: 31 Hari Dalam Doa

Hari ke-5: 31 Hari Dalam Doa Ayat: Berdoalah setiap waktu di dalam Roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala...

Hari ke-14: 31 Hari Dalam Doa

Hari ke-14: 31 Hari Dalam Doa   Ayat: Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu: "Kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap...

Hari ke-25: 31 Hari Dalam Doa

Hari ke-25: 31 Hari Dalam Doa Ayat: Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kaubuat. Segala bangsa...

Hari ke-13: 31 Hari Dalam Doa

Hari ke-13: 31 Hari Dalam Doa   Ayat: Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa! (Roma 12:12 - TB) Renungan: Semakin kita bersyukur kepada Tuhan untuk...