Hari ke-28: 31 Hari Dalam Doa

Hari ke-28: 31 Hari Dalam Doa Ayat: Kamu telah mendengar firman: Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi...

Hari ke-27: 31 Hari Dalam Doa

Hari ke-27: 31 Hari Dalam Doa Ayat: Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, dan tidak...

Hari ke-26: 31 Hari Dalam Doa

Hari ke-26: 31 Hari Dalam Doa Ayat: Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya TUHAN, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu; bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur...

Hari ke-25: 31 Hari Dalam Doa

Hari ke-25: 31 Hari Dalam Doa Ayat: Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kaubuat. Segala bangsa...

Hari ke-24: 31 Hari Dalam Doa

Hari ke-24: 31 Hari Dalam Doa Ayat: Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepada-Mu. Pasanglah...

Hari ke-23: 31 Hari Dalam Doa

Hari ke-23: 31 Hari Dalam Doa Ayat: Doa Daud. Sendengkanlah telinga-Mu, ya TUHAN, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang...

Hari ke-22: 31 Hari Dalam Doa

Hari ke-22: 31 Hari Dalam Doa   Ayat: “untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. (19-2) Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan-Nya; hari meneruskan berita itu...

Hari ke-21: 31 Hari Dalam Doa

Hari ke-21: 31 Hari Dalam Doa Ayat: “Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, --yang memberikan kepada semua orang...

Hari ke-20: 31 Hari Dalam Doa

Hari ke-20: 31 Hari Dalam Doa Ayat: Tetapi Yesus berkata kepadanya: "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkap-Nya. Tetapi seorang...