Days of Prayer

DevotionalsDays of PrayerReading Series Views: 24

Hari ke-31: 31 Hari Dalam Doa

Hari ke-31: 31 Hari Dalam Doa Ayat: Baca Habakuk 3 (TB).   Renungan: Kita telah mencapai hari terakhir dari 31-hari perjalanan kita....

Read More

DevotionalsDays of PrayerReading Series Views: 81

Hari ke-30: 31 Hari Dalam Doa

Hari ke-30: 31 Hari Dalam Doa   Ayat: “Tetapi aku, kepada-Mu aku percaya, ya TUHAN, aku berkata: “Engkaulah Allahku!”...

Read More

DevotionalsDays of PrayerReading Series Views: 16

Hari ke-29: 31 Hari Dalam Doa

Hari ke-29: 31 Hari Dalam Doa Ayat: Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku...

Read More

DevotionalsDays of PrayerReading Series Views: 32

Hari ke-28: 31 Hari Dalam Doa

Hari ke-28: 31 Hari Dalam Doa Ayat: Kamu telah mendengar firman: Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi Aku berkata...

Read More

DevotionalsDays of PrayerReading Series Views: 87

Hari ke-27: 31 Hari Dalam Doa

Hari ke-27: 31 Hari Dalam Doa Ayat: Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong...

Read More

DevotionalsDays of PrayerReading Series Views: 38

Hari ke-26: 31 Hari Dalam Doa

Hari ke-26: 31 Hari Dalam Doa Ayat: Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya TUHAN, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu; bulatkanlah hatiku...

Read More

DevotionalsDays of PrayerReading Series Views: 30

Hari ke-25: 31 Hari Dalam Doa

Hari ke-25: 31 Hari Dalam Doa Ayat: Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kaubuat. Segala...

Read More

DevotionalsDays of PrayerReading Series Views: 20

Hari ke-24: 31 Hari Dalam Doa

Hari ke-24: 31 Hari Dalam Doa Ayat: Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang...

Read More

DevotionalsDays of PrayerReading Series Views: 18

Hari ke-23: 31 Hari Dalam Doa

Hari ke-23: 31 Hari Dalam Doa Ayat: Doa Daud. Sendengkanlah telinga-Mu, ya TUHAN, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah...

Read More
Close