Attributes of God: Hari ke-13

Hari ke-13

ALLAH ADALAH TERANG

1 Yohanes 1:5, “Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu: Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan”

Allah adalah terang, hal ini bukan hanya berarti secara harafiah Dia berbentuk terang, tetapi juga menunjukan bahwa Tuhan itu terbuka dan transparan. Semua yang diucapkan, dilakukan, dirasakan, diciptakan, kejadian di sorga tentang kejatuhan Iblis, juga diceritakan. Maksud dari surat 1 Yohanes tentang hidup dalam terang adalah kita harus hidup dalam budaya pengakuan dosa, terbuka akan kelemahan dan kekurangan, untuk bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Terang juga menggambarkan Kejayaan (Glory) dari Tuhan (Yehezkiel 1:27-29).

Ayat-ayat untuk Direnungkan:

 

Yehezkiel 10:4, “Dalam pada itu kemuliaan TUHAN naik dari atas kerub dan pergi ke atas ambang pintu Bait Suci, dan Bait Suci ini dipenuhi oleh awan itu dan pelatarannya penuh dengan sinar kemuliaan TUHAN.”

Yohanes 8:12, “Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, kata-Nya: “Akulah terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.”

Yesaya 60:19, “Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari, tetapi TUHAN akan menjadi penerang abadi bagimu dan Allahmu akan menjadi keagunganmu.”

Yakobus 5:16, “Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya.”